Den som booker transporten er ansvarlig for å oppgi korrekt mål og vekt på sendingen.

Eventuelle avvik i oppgitt mål og vekt korrigeres ovenfor fraktbetaler ved fakturering.

Omregningsregler – fraktberegningsvekt:

1 m3 = 333 kg
1 lastemeter = 2000 kg

Lastemeter: Gods som det ikke kan stables annet gods på, enten på grunn av varens beskaffenhet eller emballering blir beregnet som lastemeter. Det betyr at du betaler for den plassen sendingen bruker på bilen. 1 lastemeter = bilens bredde x 1 meter (2,4 x 1 meter).

En europall – grunnmål 120 x 80 cm = 1 palleplass = 0,4 lastemeter = 800 kg.

Kontakt oss