Alle transporter som utføres av Scanfreight AS er regulert av bestemmelsene i Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser (NSAB2015) som blant annet begrenser ansvar for erstatning av skadet eller bortkommet gods.

Det er vareeiers ansvar å sørge for transportforsikring, og vareeier bør vurdere risikoen for økonomisk tap for varer som skal fraktes. Transportforsikring tegnes hos ditt forsikringsselskap. Scanfreight har mulighet til å hjelpe deg med engangsforsikring gjennom vårt forsikringsselskap, snakk med oss dersom du ønsker tilbud på dette.

Ved eventuell skade eller tap under transport meldes kravet inn til ditt transportforsikringsselskap som vil føre ditt erstatningskrav mot Scanfreight.

Kontakt oss