Vi tilbyr temperaturregulerte transporter.

Enten det er snakk om gods som er følsomt for frost, eller som har krav til en bestemt temperatur under hele transporten med mulighet for utskrift av temperaturlogg.

Kontakt oss