Scanfreight sertifisert etter ISO-standardene 9001 og 14001, Kvalitet og miljø

Scanfreight sertifisert etter ISO-standardene 9001 og 14001, Kvalitet og miljø

Vi er glade for å kunne melde om at Scanfreight nå har blitt sertifisert i ISO-standardene 9001 og 14001. Vi har alltid hatt fokus i vårt daglige arbeid på miljø, samt på å levere kvalitet i alle ledd. Vi kan nå dokumentere at vi jobber aktivt for å sikre at vi lever opp til krav til kvalitet og miljø, både fra våre kunder, øvrige interessenter, fra myndighetene og ikke minst kravene i ISO-standardene til å dokumentere arbeidet vårt med kvalitet og miljø.

ISO-standardene 9001 og 14001

ISO 9001 er et ledelsessystem for kvalitet, ISO 14001 er et ledelsessystem for miljø. At vi nå er sertifisert etter disse standardene betyr at vi har dokumenterbare, gode systemer for kvalitetssikring, og at vi har et bevisst forhold til vårt miljøavtrykk slik at vi systematisk kan jobbe med å minimere vår negative påvirkning på miljøet.

Prosessen mot sertifisering

Vi har brukt god tid på prosessen mot sertifisering, og har ønsket å gjøre mesteparten av jobben med å bygge opp systemet selv i vår egen interne prosjektgruppe. På den måten har vi sikret eierskap til prosessen og systemet i hele organisasjonen vår. Vi fant ut gjennom prosessen at vi gjorde det meste riktig, men det handlet om å få satt det i system.

Fokus på fornøyde kunder og kontinuerlig forbedring

Det viktigste for oss i Scanfreight er fornøyde kunder. Vi skal møte kundens forventninger og gjerne også overgå disse. Vi har fokus på personlig kontakt med kundene våre, vi skal holde det vi lover og være i forkant dersom noe skulle skje.

Vi har også fokus på at våre egne medarbeidere skal være fornøyde på jobb. Fornøyde og engasjerte medarbeidere bidrar til gode kundeopplevelser.

Med vårt etablerte ledelsessystem overvåker vi egne prestasjoner og oppnåelse av mål vi setter oss både på kvalitet og miljø, vi registrerer avvik og forbedringsforslag og skal jobbe med kontinuerlig forbedring i alle ledd av driften vår.

For spørsmål rundt ISO-sertifiseringen vår, ta kontakt med daglig leder Bente Huse, tel. 95707009, epost bente.huse@scanfreight.no