Prisjustering fra 1. januar 2023

Vi i Scanfreight AS ønsker å takke alle kunder for samarbeidet i 2022.
Det siste året har vært preget av store kostnadsøkninger. Høy inflasjon, renteøkninger og
fortsatt stor mangel på sjåfører er blant årsakene til at det har blitt svært kostbart å drive
innen transport. Vi har gjort vårt ytterste for å opprettholde god service og
konkurransedyktige priser gjennom året. For å kunne fortsette å levere god service og
videreutvikle oss som en totalleverandør for våre kunder, ser vi oss nå dessverre nødt til å
justere våre priser i takt med markedet på våre tjenester med virkning fra 1. januar 2023.

Prisøkning alle tjenester fra 1. januar 2023: +7,4 %

Vennligst ta kontakt med undertegnede hvis det er spørsmål til justeringen, eller hvis det er
noen annet vi kan bistå med.

Vi ønsker dere samtidig en riktig god jul og et godt nytt år, og ser frem til et fortsatt godt
samarbeid i 2023.

Med vennlig hilsen
Scanfreight AS

Daniel Brændstrup Jensen
Sales- and Development manager

Mail: daniel.jensen@scanfreight.no
Tel: 465 05 044