Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Scanfreight samler inn og bruker personopplysninger.

Kontakt oss på personvern@scanfreight.no om noe er uklart, eller om du lurer på hvilke opplysninger vi har om deg. 

Informasjonen under er primært skrevet med fokus på deg som er kunde, men er også relevant for deg som leverandører eller samarbeidspartner av Scanfreight.

Formålet med behandling av personopplysninger
Formålet med innsamlingen av personopplysninger hos Scanfreight er å kunne behandle forespørsler fra deg som bruker. Vi trenger disse opplysningene for å kunne ta kontakt med deg og identifisere ditt behov.

Vi vil ikke bruke personopplysninger til andre formål enn det som opprinnelig var intensjonen.

Hvordan vi samler inn personopplysninger
Vi samler inn opplysninger som navn og e-post gjennom skjema på nettsiden www.scanfreight.no . Dette er opplysninger du frivillig gir oss, og ikke noe vi samler inn uten at det er noe du selv har sendt en forespørsel på.

Vi innhenter informasjon om deg via vårt kontaktskjema, for eksempel når:

  • Du ønsker svar på spørsmål
  • Ønsker å sende inn en forespørsel
  • Du ber om et tilbud
  • Ønsker å legge inn en bestilling
  • Etc.

Vi vil også bruke de innsamlede data om deg til å gi deg informasjon som vi tror kan være av interesse for deg. Eksempler på slik informasjon kan være:

  • Kampanjer av ulike slag
  • Nyheter, artikler og pressemeldinger
  • Invitasjon til forskjellige arrangementer

Du kan selvsagt når som helst reservere deg mot å motta slik tilleggsinformasjon ved å sende oss en e-post til personvern@scanfreight.no 

Hvem som har tilgang til dataene
Det er kun vi i Scanfreight som har tilgang til personopplysningene, samt vår leverandør av nettside AGS IT-partner. Vi selger aldri informasjonen videre til tredjeparter. Nødvendig informasjon vil bli gitt eventuelle samarbeidspartnere ved behov. 

Siden plattformen vår er laget på Weebly, vil informasjonen du legger igjen også bli lagret der. Om du ønsker at denne informasjonen skal bli slettet, kan du sende en e-post til oss personvern@scanfreight.no

Hvor lenge lagrer vi data?
Vi i Scanfreight lagrer bare dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet som du kontaktet oss for. Dette betyr at Scanfreight kan beholde dine personopplysninger i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss.
Når personopplysningene vi har samlet inn ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet for at de ble samlet inn, sletter vi dem. 

Cookies
Dette nettstedet bruker markedsføring og sporingsteknologi. Du kan velge å fjerne deg ved å klikke på knappen under. Å velge ut dette vil velge deg ut av alle informasjonskapsler, bortsett fra de som trengs for å kjøre på nettstedet. Vær oppmerksom på at enkelte produkter kanskje ikke fungerer uten å spore informasjonskapsler.

Din rett til innsyn, retting og sletting
Du har rett på innsyn i de opplysningene vi har lagret om deg, hva de brukes til, hvem som har tilgang til de, hvor lenge de blir lagret og hvor dataene er hentet fra. Du har rett til å be om endring av dine opplysninger. 

Du har også rett til å kreve sletting av personopplysninger du mener er unødvendig. Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke dersom et samtykke var utgangspunktet for vår lagring av dataene.

Kontakt oss gjerne for innsyn, retting eller sletting, eller om det skulle være noe annet du lurer på.

Om denne policy
Scanfreight vil kontinuerlig oppdatere vår policy for personvern for å møte gjeldende lover og forskrifter. Når vi gjør endringer, vil vi legge ut en melding på vår hjemmeside sammen med oppdatert policy.