Scanfreight utfører alle oppdrag i henhold til Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser. NSAB 2015.

Kontakt oss Se NSAB 2015 PDF