Scanfreight AS skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for ansatte, samfunn og miljø. Vi skal, som et minimum, alltid overholde miljølovgivningen samt de lokale miljøkrav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal kontinuerlig forbedre vårt miljøarbeid.

Vi forventer at alle våre leverandører samarbeider med oss for å oppfylle våre miljømessige ambisjoner. Vi ønsker å ha en god dialog med våre interessenter rundt miljøspørsmål. Vårt lederskap og ledelsessystem for miljø skal sikre vår forpliktelse til å forebygge negativ miljøpåvirkning ved vår virksomhet.

Kontakt oss