Vær trygg på håndteringen av dine produkter. 

Har din bedrift behov for lagringsplass, plukk, pakk og distribusjon til dine kunder? Snakk med oss om hva vi kan gjøre for dere. La oss ta oss av logistikken, så kan dere fokusere på kjernevirksomheten i egen bedrift – det kan lønne seg!

Vi har 9000 m2 innendørs lager i tillegg til 3500 m2 utendørs lagringsområde. Deler av lageret er crossdock sone og godkjent tollager A.

Lageret er temperert og tørt, med gode renholdsrutiner og skadedyrkontroll. Vi er registrert hos Mattilsynet for lagring av næringsmidler med unntak av animalske produkter.

Vi tilbyr for våre lagerkunder kontroll med varebeholdning, ordremottak, plukk, pakk, merking og distribusjon av varer ut fra lager både til bedrifter og private mottakere.

Har din bedrift en nettbutikk?

Vi tilbyr oppkobling til vårt lagerstyringssystem, din kundes ordre kommer dirkete til oss og vi plukker og sender ut samme dag med full sporbarhet.

Scanfreight er opptatt av personlig service og dere vil få faste kontaktpersoner som dere vil være trygge på at kjenner produktene deres og sørger for korrekt håndtering.

Kontakt oss