Scanfreight AS skal være en pålitelig leverandør som skal utføre alle oppdrag med riktig kvalitet, til rett tid og avtalt pris for våre kunder. Vi skal innfri, og gjerne overgå kundenes forventninger. Vi skal være en medspiller og problemløser for våre kunder. Vi skal forvalte en effektiv, serviceinnstilt og kompetent organisasjon gjennom kontinuerlig utvikling. Virksomheten skal drives lønnsomt til nytte for eierne og de ansatte. 

Dette skal vi oppnå gjennom å:

  • Ha kundefokus i alle prosesser.
  • Tilrettelegge for videreutvikling av ansatte gjennom opplæring og kompetanseheving.
  • Være selvkritiske og hele tiden søke nye og bedre veier.
Kontakt oss