Krav til fullmakt for tollrepresentasjon

Nytt regelverk for tollbehandling trer i kraft 1. januar 2023

Fra 1. januar 2023 innføres endringer i regelverket for tollbehandling. Endringene relaterer seg til innførsel av gods til Norge. Selskaper som importerer gods til Norge må gjøre seg kjent med hva endringene innebærer, og forstå hva dette betyr for egen bedrift. Det stilles samtidig krav til at tollrepresentant mottar fullmakt til å opptre på vegne av deklarasjonspliktig.

Dersom Scanfreight AS skal opptre som tollrepresentant (opptre på vegne av deklarasjonspliktig), stilles det krav til fortollingsfullmakt. Fullmakten må fylles inn, signeres og sendes til Scanfreight AS pr epost til post@scanfreight.no.

Last ned fullmakten her (PDF).