Scanfreight tar hånd om både eksport- og importfortolling av alle typer varer.

Vi tilbyr direktefortolling mot alle Norske grenseoverganger.

Våre erfarne fortollere bistår med generell assistanse rundt fortolling, MVA beregning, toll, særavgifter og dagsoppgjør. Vi kan også bistå med omfortolling og refusjonssøknader.

Etter fullmakt fra kunde kan vi utstede EUR1 sertifikater, bistå med stempling av dokumenter hos Tollvesenet og handelskammeret.

Kontakt oss