Gjeldene valuta- og drivstofftillegg fra 1. april 2024.

Valutatillegg: Scanfreight har de fleste av sine kostnader i utenlandsk valuta, og de fleste kundeavtaler i Norske Kroner. Det er derfor innført et variabelt valutatillegg på våre fraktpriser på grenseoverskridende transporter. Tillegget oppdateres den 1. i hver måned basert på snittkurs fra foregående måned.

Gjeldende valutatillegg – april 2024:

Sverige: 7 %
UK: 13 %
Danmark: 14 %
Europa for øvrig: 14 %

Drivstofftillegg: Som følge av store svingninger i Dieselprisene belastes et variabelt dieseltillegg på alle frakter. Tillegget oppdateres månedlig.

Gjeldende drivstofftillegg – fra 1. april 2024:

Utland: 6,6 %
Innland: 7,5 %

Kontakt oss