Gjeldene valuta- og drivstofftillegg januar 2021.

Valutatillegg: Scanfreight har de fleste av sine kostnader i utenlandsk valuta, og de fleste kundeavtaler i Norske Kroner. Det er derfor innført et variabelt valutatillegg på våre fraktpriser på grenseoverskridende transporter. Tillegget oppdateres den 1. i hver måned basert på snittkurs fra foregående måned.

Gjeldende valutatillegg – januar 2021:

Sverige: 11%
UK: 1%
Danmark: 8%
Europa for øvrig: 8%

Drivstofftillegg: Som følge av store svingninger i Dieselprisene belastes et variabelt dieseltillegg på alle frakter. Tillegget oppdateres den 1. i hver måned basert på foregående måneds snittpriser.

Gjeldende drivstofftillegg – januar 2021:

Utland: 1%
Innland: 1%

Kontakt oss